• nhattri.com
  • Nhuộm bông xơ Melange - Bông xơ Y Tế

Hiện nay Công Ty Nhất Trí đang nhuộm các loại xơ (PE hoặc CM) số lượng khoảng 100 tấn / tháng


Dùng để kéo các loại sợi Melange . Ngoài ra công ty còn nhuộm các loại xơ NYLON với số lượng tương đương. Dùng để sản xuất các loại dùng trong các loại miếng chùi xoong hoặc trong các thiết bị vệ sinh.. Ngoài ra công ty còn nhuộm các loại bông Xơ ( mầu Trắng ) dùng trong lĩnh vực Y Tế.