NHẤT TRÍ HIỆN ĐANG CÓ 300 CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TRÊN TẤT CẢ 6 PHÒNG BAN.

  Với đội ngũ chuyên nghiệp, đoàn kết luôn thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ & sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Nhóm kỹ thuật bao gồm những nhân viên hoạt động có trình độ cao trong ngành quản lý các hoạt động chế biến / sản xuất và quản lý dự án trong nhóm phòng thí nghiệm và hỗ trợ tiếp thị, quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp.